SYNDUALITY Noir Part 2

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
เรื่องราว ในปี ค.ศ. 2099 โลกได้พบปัญหาฝนพิษสีฟ้า “Blueschist” ที่คร่าชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมด ประชากรกว่า 92% เสียชีวิต ที่เหลือรอดได้หลบซ่อนในใต้ดิน ในเมือง “Amasia” เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่า “Tears of the New Moon” ผ่านไปร่วมร้อยปี ในโลกที่สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป มนุษย์และ AI ที่ร่วมมือกัน กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่อีกครั้ง

SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยดู SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยดูอนิเมะดูอนิเมะ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยดูอนิเมะซับไทย SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยดูอนิเมะตอนใหม่ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยดูอนิเมะออนไลน์ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยอนิเมะ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยอนิเมะซับไทย SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยอนิเมะตอนใหม่ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทยอนิเมะออนไลน์ SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทย