Ni Zhen Shi Ge Tian Cai (You’re A Genius!) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 1-5

Ni Zhen Shi Ge Tian Cai (You’re A Genius!) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ

Ni Zhen Shi Ge Tian Cai ดินแดนต่างโลกมีทวีปตะวันออกและตะวันตกดำรงอยู่ ภาคเหนือของทวีปตะวันตกมีชนเผ่าภูเขาหิมะอันลึกลับอาศัยอยู่ ส่วนภาคใต้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรต้าฉินอันรุ่งโรจน์ ลัทธิมาร คือแหล่งพลังงานของโลก อาณาจักรต้าฉินอาศัยพลังของลัทธิมารเอาชนะศัตรูและภัยพิบัติมากมายนับไม่ถ้วน ก่อตั้งโลกอารยะที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น เด็กหนุ่มชนเผ่าที่มีคุณลักษณะร่างกายเป็นฉนวนมารจากภาคเหนือได้ริเริ่มเส้นทางบำเพ็ญมาร ณ ทวีปภาคใต้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งลัทธิมาร

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 1

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 2

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 3

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 4

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ซับไทย ตอนที่ 5