Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-7

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง

ตำนานลั่วหยาง  ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรง พวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1
Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2
Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3
Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4
Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5
Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7