Jing Shuang Cheng (The Mirror: Twin Cities) กระจกสองนครา ซับไทย ตอนที่ 1-4 (จบ)

Jing Shuang Cheng (The Mirror: Twin Cities) กระจกสองนครา

กระจกสองนครา  Na Sheng หญิงสาวที่มองโลกในแง่ดี Jing: Shuang Cheng และหลงใหลเริ่มต้นการเดินทางอันยาวนาน กระจกสองนครา และอันตรายไปยังเกาะสวรรค์ “Desolate Clouds” เพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย The Mirror: Twin Cities เธอเดินทางร่วมกับ Xue Yu และ Xing Feng

กระจกสองนครา ซับไทย ตอนที่ 1
กระจกสองนครา ซับไทย ตอนที่ 2
กระจกสองนครา ซับไทย ตอนที่ 3
กระจกสองนครา ซับไทย ตอนที่ 4 (จบ)