Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 1-12

Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์

บิลด์ ดิไวด์  ชินเกียวโต เมืองที่ปกครองโดย “ราชา” ผู้ที่แข็งแกร่งแห่งการ์ดมีข่าวลือว่า หากล้มราชาได้ ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงได้ การจะท้าทายราชาจำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งการ์ด Rebuild และสร้าง Key ให้สมบูรณ์เสียก่อน เรื่องราวของ คุราเบะ เทรุโตะ หนุ่มที่ต้องการโค่นราชา จึงเข้าร่วมการแข่ง สู้ร่วมกับสาวปริศนา บังกะ ซากุระ Build Divide: Code Black

Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 1
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 2
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 3
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 4
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 5
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 6
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 7
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 8
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 9
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 10
Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 11

Build Divide: Code Black บิลด์ ดิไวด์ ซับไทย ตอนที่ 12